Zaškrtnutím příslušného pole, případně jinou aktivitou směřující k udělení souhlasu je proveden dobrovolný, poučený a výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek. Pokud čemukoli nerozumíte, obraťte se s žádostí o vysvětlení na:

kuchtik.3@seznam.cz – Tomáš Taišl, 336 01 Louňová 6

Tyto podmínky zpracování osobních údajů se vztahují na webové stránky pujckaza5minutcz a veškeré podstránky v rámci těchto domén. V případě, že budete přesměrování na jakékoliv jiné stránky a budou zde žádány vaše osobní údaje, prosím nastudujte si pečlivě podmínky zpracování uvedené na těchto jiných stránkách. Rovněž v případě, že dojde ke sjednávání konkrétní smlouvy, například úvěrové smlouvy, smlouvy o zprostředkování,…jedná se o jiná zpracování osobních údajů, na které se tyto podmínky nevztahují. Osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem, ke kterému jste dali výslovný, dobrovolný a informovaný souhlas. Pro jiné účely jsou  poskytovatelé úvěrů oprávněni zpracovávat osobní údaje pouze, pokud jim to ukládá právní předpis nebo je to nezbytné k jejich ochraně práv a oprávněných zájmů, například při vymáhání pohledávek, pro účely kontrolních a správních řízení, …

Důvodem pro zpracovávání osobních údajů je realizace vašeho požadavku o informace z konkrétní finanční oblasti zahrnující poskytnutí informací telefonicky a zaslání personalizovaných obchodních sdělení elektronickými prostředky z dané oblasti. Realizace požadavku zahrnuje vyřízení žádosti, toto zahrnuje také možnost porovnání údajů s kritérii stanovenými jednotlivými poskytovateli pro poskytnutí příslušného finančního produktu včetně prověření v interním registru poskytovatelů, zasílání navazujících informací dle žádosti, zasílání informací z oblasti dle vaší žádosti, vyhodnocování vašich údajů /věk, pohlaví, zadané preference, užívání internetových stránek, účast v soutěžích, informace o uzavřených smlouvách, další zjištěné preference/ k volbě sdělení pro vás zajímavých, exklusivní nabídky pro vás na základě vyhodnocení zadaných údajů, zasílání informací o možnosti využití speciálních nabídek a soutěží ze zvolené oblasti dle žádosti, kontrola údajů pro případné uzavření či zprostředkování smlouvy ze zvolené oblasti a předání údajů poskytovatelům úvěrů pro splnění účelu.

Udělení souhlasu můžete kdykoli zrušit bez udání důvodů písemně na kuchtik.3@seznam.cz